Pogoji poslovanja
1. Splošno

Splošni pogoji v nadaljevanju veljajo za sklepanje kupoprodajnih pogodb na daljavo s fizičnimi osebami preko spletne strani družbe Creina d.d. Kranj, Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj matična številka 5076927, davčna številka SI55217281. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino http://lokaterm.com/trgovina (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja Creina d.d. Kranj, ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec (v nadaljevanju »uporabnik«) uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Trgovec bo osebne podatke, ki jih obiskovalec navede ob registraciji, uporabljal in obdeloval za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb, sklenjenih na daljavo. Z registracijo v spletno trgovino soglašate s tem, da vam Creina d.d. lahko pošilja komercialna sporočila, iz katerih bo skladno z zakonskimi določili jasno razvidno, da je poslano v imenu družbe Creina d.d. Kranj.

Z registracijo obiskovalec postane uporabnik. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec. S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:
•podatki o identiteti Trgovca (firma in sedež družbe, matična in davčna številka, register in številka vpisa v register );
•kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
•informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami;
•informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
•način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem rok dostave;
•informacije o možnih načinih plačila;
•podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
•informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
•informacije o možnih načinih vračila izdelkov;
•informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Vse slike poleg izdelkov so simbolične..

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je približno 3 delovne dni od potrditve naročila za dostavne naslove v Sloveniji. Za izdelke, ki trenutno niso na zalogi, predvideni rok dobave Trgovec sporoči uporabniku (kupcu) po elektronski pošti ob potrditvi naročila.

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi naslednji način dostave oz. prevzema izdelkov:
1.po poštnem povzetju, v tem primeru uporabnik (kupec) plača poštne stroške.
2.osebni prevzem

Naročeni izdelki bodo dostavljeni s Pošto Slovenije,ki vam nudi klasično in zanesljivo dostavo.

Pismonoša vam bo paket dostavil na izbrani naslov za dostavo. V primeru, da vas na njem ob poskusu vročitve paketa ne bo, vam bo v nabiralniku pustil obvestilo, s katerim lahko paket skupaj z osebnim dokumentom prevzamete na najbližji Pošti.

Strošek redne dostave je enoten za celo Slovenijo, a se razlikuje glede na posamezno dostavno službo.

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednji način plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:
•z gotovino ob prevzemu, v tem primeru velja spletna cena (glej točko 5.);

5. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca in se lahko razlikujejo od rednih maloprodajnih cen v Creininih trgovinah. Akcijske cene v spletni trgovini lokaterm.com, so veljavne samo za naročila, oddana v spletni trgovini in ne veljajo tudi za trgovino Creina.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV. Cene v spletni trgovini ne vsebujejo DDV oziroma je ta podatek izrecno naveden. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Vse navedene cene veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa Creina na zalogi oz. so v ponudbi. Popusti se med seboj ne seštevajo. Cene ne vsebujejo stroškov dostave, slednja je navedena v košarici oz. rubriki Pregled košarice.

Pridržujemo si pravico do napak pri cenah v spletni trgovini lokaterm.com, o čemer bomo kupca obvestili in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

6. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Za odstop od pogodbe veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila. Za odstop od pogodbe se uporablja 43. člen Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa: “Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. ”

7. Odgovornost

Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

8. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 04 20 13 350. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov trgovina@creina.si .Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil uporabnika (kupca) o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

9. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani http://lokaterm.com/. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ima pravico kadarkoli preklicati svojo registracijo. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!